• Τήρηση Βιβλίων Β και Γ κατηγορίας

 • Εποπτεία Λογιστηρίου

 • Οργάνωση και Απλοποίηση Λογιστικών Συστημάτων

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 • Σχεδιασμό και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)

 • Σύνταξη Προυπολογισμού και παρακολούθηση στόχων μέσα στο έτος

 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κ.λ.π.)

 • Σύσταση-Διακοπή εταιρειών

 • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων

 • Κατάρτιση όλων των απαραίτητων οικονομικών καταστάσεων

 • Συμβουλές και έλεγχος δυνατότητας μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης

 • Φορολογικές συμβουλές για τις εκπιπτόμενες δαπάνες

 • Φορολογικός σχεδιασμός και χάραξη στρατηγικής

 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων

 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους

 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης

 • Επεξεργασία στοιχείων και υπολογισμός μισθοδοσίας

 • Παραγωγή όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων

 • Έκδοση λογιστικών άρθρων για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων

 • Αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων

 • Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων, ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση κλπ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε εταιρίας

 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας (σύστημα Εργάνη-Ο.Α.Ε.Δ. & Σ.Ε.Π.Ε) όλων των σχετικών εντύπων και πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας

 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκρισή με τους καταβαλλόμενους μισθούς

 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

 • Διαχείριση Βιβλίου αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας και Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών

 • Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα και παρακολούθηση αυτών μέχρι την λήξη τους

 • Οργάνωση λογιστηρίων και απλοποίηση λογιστικών συστημάτων

 • Σχεδιασμός εσωτερικών διαδικασίων για την αρτιότερη λειτουργία και αποτελεματικότητα της επιχείρησης και των επί μέρους τμημάτων της

 • Φορολογική υποστήριξη για την λήψη αποφάσεων και χάραξη στρατηγικής

 • Παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας

 • Παροχή συμβουλών για εργατικά θέματα και διαφορές

 • Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της επιχείρησης πάντα σε συνεργασία με τον επιχειρηματία

 • Συμβουλές και έλεγχος δυνατότητας μείωσης φορολογικής επιβάρυνσης

 • Φορολογικές συμβουλές για τις εκπιπτόμενες δαπάνες

H ανάθεση του λογιστηρίου ή ορισμένων τμημάτων του, σε εξωτερικό συνεργάτη μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την επιχείρησή σας

Οutsourcing σημαίνει ανάθεση εργασιών ή λειτουργιών σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Το λογιστήριο και η μισθοδοσία είναι παραδοσιακά, κομμάτια της επιχειρήσεις  που μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες με σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση. Τέτοια μπορεί να είναι:

Μείωση λειτουργικού κόστους: αυτό είναι το πιο σημαντικό και προφανές όφελος για κάθε επιχείρηση. Οι εργασίες ανατίθενται σε εξωτερικό συνεργάτη στον επιθυμητό βαθμό (από την επίβλεψη μέχρι την πλήρη λειτουργία του εκτός της επιχείρησης,σε κόστος αρκετά χαμηλότερο από την αντίστοιχη «εσωτερική» εκτέλεση των εργασιών.

Εμπειρία & γνώση: η ενασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη με πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις  συμβάλλει στην ολοκληρωμένη γνώση και την απόκτηση μεγάλης εμπειρίας κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί από άτομα που εργάζονται και αποκτούν γνώσεις σε έναν πιο στενό ορίζοντα.

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών: οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο που αναλαμβάνουν, έχουν επενδύσει εργατοώρες και σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και είναι η δουλειά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία: το φορολογικό περιβάλλον αλλάζει δυστυχώς με ταχύτατους ρυθμούς και είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και η εις βάθος ανάλυση των φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών διατάξεων κάτι που είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί από έναν επαγγελματία συνεργάτη και έτσι να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η αποφυγή λαθών, παρατυπιών και προστίμων.

Αποδέσμευση πόρων: η επιχείρηση απελευθερώνει πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά και επικεντρώνεται στο κύριο αντικείμενό της, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα φορλογίας κατοίκων εξωτερικού και απόκτησης εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης. Φορολογική υποστήριξη και μεταβολή φορολογικής κατοικίας. Αν εργάζεστε και μένενε μόνιμα στο εξωτερικό συνεργαστείτε μαζί μας για την μεταβολή της φορολογικής σας κατοικίας και την μεταφορά του ΑΦΜ σας στη ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Φορολογία φυσικών προσώπων που ζουν στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα στο εξωτερικό. Είτε ζείτε στην Ελλάδα είτε είστε μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, επιλέξτε για οποιοδήποτε φορολογικό θέμα τον Kerdoforos και βγείτε κερδισμένοι από την φορολογία! Ελέγξτε την περιουσιακή κατάσταση, παρακολουθήστε τις μεταβολές των ακινήτων, Ε9, ΕΝΦΙΑ και προστατέψτε την περιουσία σας. Συνεργαστείτε όλο τον χρόνο για όλες τις φορολογικές σας υποθέσεις και πάρτε απαντήσεις και έξυπνες λύσεις σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Έχουμε γνώσεις, εμπειρία, συνεχή εκπαίδευση, υψηλή τεχνολογία και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για πρόσωπα σαν και εσάς. Άμεση, προσωπική και απόλυτα επαγγελματική υποστήριξηKerdoforos.gr